แสดงสถานะจำนวนโรงเรียนที่รายงานข้อมูล (สถานะการรายงาน)

รหัสเขต ชื่อเขต รายละเอียด
1000100001 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
1000100002 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
1000100700 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1000110001 สพม.สมุทรปราการ
1000120001 สพม.นนทบุรี
1000130001 สพม.ปทุมธานี
1000140001 สพม.พระนครศรีอยุธยา
1000160001 สพม.ลพบุรี
1000170001 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
1000190001 สพม.สระบุรี
1000200001 สพม.ชลบุรี ระยอง
1000220001 สพม.จันทบุรี ตราด
1000240001 สพม.ฉะเชิงเทรา
1000250001 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
1000270001 สพม.สระแก้ว
1000300001 สพม.นครราชสีมา
1000310001 สพม.บุรีรัมย์
1000320001 สพม.สุรินทร์
1000330001 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
1000340001 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
1000360001 สพม.ชัยภูมิ
1000380001 สพม.บึงกาฬ
1000400001 สพม.ขอนแก่น
1000410001 สพม.อุดรธานี
1000420001 สพม.เลย หนองบัวลำภู
1000430001 สพม.หนองคาย
1000440001 สพม.มหาสารคาม
1000450001 สพม.ร้อยเอ็ด
1000460001 สพม.กาฬสินธุ์
1000470001 สพม.สกลนคร
1000480001 สพม.นครพนม
1000490001 สพม.มุกดาหาร
1000500001 สพม.เชียงใหม่
1000520001 สพม.ลำปาง ลำพูน
1000540001 สพม.แพร่
1000550001 สพม.น่าน
1000560001 สพม.พะเยา
1000570001 สพม.เชียงราย
1000580001 สพม.แม่ฮ่องสอน
1000600001 สพม.นครสวรรค์
1000610001 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
1000620001 สพม.กำแพงเพชร
1000630001 สพม.ตาก
1000640001 สพม.สุโขทัย
1000650001 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
1000660001 สพม.พิจิตร
1000670001 สพม.เพชรบูรณ์
1000700001 สพม.ราชบุรี
1000710001 สพม.กาญจนบุรี
1000720001 สพม.สุพรรณบุรี
1000730001 สพม.นครปฐม
1000740001 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
1000760001 สพม.เพชรบุรี
1000770001 สพม.ประจวบคีรีขันธ์
1000800001 สพม.นครศรีธรรมราช
1000820001 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
1000840001 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
1000900001 สพม.สงขลา สตูล
1000920001 สพม.ตรัง กระบี่
1000930001 สพม.พัทลุง
1000940001 สพม.ปัตตานี
1000950001 สพม.ยะลา
1000960001 สพม.นราธิวาส
1010010000 สพป.กรุงเทพมหานคร
1011010000 สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1011020000 สพป.สมุทรปราการ เขต 2
1012010000 สพป.นนทบุรี เขต 1
1012020000 สพป.นนทบุรี เขต 2
1013010000 สพป.ปทุมธานี เขต 1
1013020000 สพป.ปทุมธานี เขต 2
1014010000 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1014020000 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
1015010000 สพป.อ่างทอง
1016010000 สพป.ลพบุรี เขต 1
1016020000 สพป.ลพบุรี เขต 2
1017010000 สพป.สิงห์บุรี
1018010000 สพป.ชัยนาท
1019010000 สพป.สระบุรี เขต 1
1019020000 สพป.สระบุรี เขต 2
1020010000 สพป.ชลบุรี เขต 1
1020020000 สพป.ชลบุรี เขต 2
1020030000 สพป.ชลบุรี เขต 3
1021010000 สพป.ระยอง เขต 1
1021020000 สพป.ระยอง เขต 2
1022010000 สพป.จันทบุรี เขต 1
1022020000 สพป.จันทบุรี เขต 2
1023010000 สพป.ตราด
1024010000 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1024020000 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1025010000 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
1025020000 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
1026010000 สพป.นครนายก
1027010000 สพป.สระแก้ว เขต 1
1027020000 สพป.สระแก้ว เขต 2
1030010000 สพป.นครราชสีมา เขต 1
1030020000 สพป.นครราชสีมา เขต 2
1030030000 สพป.นครราชสีมา เขต 3
1030040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4
1030050000 สพป.นครราชสีมา เขต 5
1030060000 สพป.นครราชสีมา เขต 6
1030070000 สพป.นครราชสีมา เขต 7
1031010000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
1031020000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
1031030000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
1031040000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
1032010000 สพป.สุรินทร์ เขต 1
1032020000 สพป.สุรินทร์ เขต 2
1032030000 สพป.สุรินทร์ เขต 3
1033010000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
1033020000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
1033030000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
1033040000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1034010000 สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1034020000 สพป.อุบลราชธานี เขต 2
1034030000 สพป.อุบลราชธานี เขต 3
1034040000 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
1034050000 สพป.อุบลราชธานี เขต 5
1035010000 สพป.ยโสธร เขต 1
1035020000 สพป.ยโสธร เขต 2
1036010000 สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1036020000 สพป.ชัยภูมิ เขต 2
1036030000 สพป.ชัยภูมิ เขต 3
1037010000 สพป.อำนาจเจริญ
1038010000 สพป.บึงกาฬ
1039010000 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1039020000 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
1040010000 สพป.ขอนแก่น เขต 1
1040020000 สพป.ขอนแก่น เขต 2
1040030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3
1040040000 สพป.ขอนแก่น เขต 4
1040050000 สพป.ขอนแก่น เขต 5
1041010000 สพป.อุดรธานี เขต 1
1041020000 สพป.อุดรธานี เขต 2
1041030000 สพป.อุดรธานี เขต 3
1041040000 สพป.อุดรธานี เขต 4
1042010000 สพป.เลย เขต 1
1042020000 สพป.เลย เขต 2
1042030000 สพป.เลย เขต 3
1043010000 สพป.หนองคาย เขต 1
1043020000 สพป.หนองคาย เขต 2
1044010000 สพป.มหาสารคาม เขต 1
1044020000 สพป.มหาสารคาม เขต 2
1044030000 สพป.มหาสารคาม เขต 3
1045010000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
1045020000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
1045030000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
1046010000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
1046020000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
1046030000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1047010000 สพป.สกลนคร เขต 1
1047020000 สพป.สกลนคร เขต 2
1047030000 สพป.สกลนคร เขต 3
1048010000 สพป.นครพนม เขต 1
1048020000 สพป.นครพนม เขต 2
1049010000 สพป.มุกดาหาร
1050010000 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1050020000 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
1050030000 สพป.เชียงใหม่ เขต 3
1050040000 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
1050050000 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
1050060000 สพป.เชียงใหม่ เขต 6
1051010000 สพป.ลำพูน เขต 1
1051020000 สพป.ลำพูน เขต 2
1052010000 สพป.ลำปาง เขต 1
1052020000 สพป.ลำปาง เขต 2
1052030000 สพป.ลำปาง เขต 3
1053010000 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
1053020000 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
1054010000 สพป.แพร่ เขต 1
1054020000 สพป.แพร่ เขต 2
1055010000 สพป.น่าน เขต 1
1055020000 สพป.น่าน เขต 2
1056010000 สพป.พะเยา เขต 1
1056020000 สพป.พะเยา เขต 2
1057010000 สพป.เชียงราย เขต 1
1057020000 สพป.เชียงราย เขต 2
1057030000 สพป.เชียงราย เขต 3
1057040000 สพป.เชียงราย เขต 4
1058010000 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1058020000 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
1060010000 สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1060020000 สพป.นครสวรรค์ เขต 2
1060030000 สพป.นครสวรรค์ เขต 3
1061010000 สพป.อุทัยธานี เขต 1
1061020000 สพป.อุทัยธานี เขต 2
1062010000 สพป.กำแพงเพชร เขต 1
1062020000 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
1063010000 สพป.ตาก เขต 1
1063020000 สพป.ตาก เขต 2
1064010000 สพป.สุโขทัย เขต 1
1064020000 สพป.สุโขทัย เขต 2
1065010000 สพป.พิษณุโลก เขต 1
1065020000 สพป.พิษณุโลก เขต 2
1065030000 สพป.พิษณุโลก เขต 3
1066010000 สพป.พิจิตร เขต 1
1066020000 สพป.พิจิตร เขต 2
1067010000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1067020000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
1067030000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1070010000 สพป.ราชบุรี เขต 1
1070020000 สพป.ราชบุรี เขต 2
1071010000 สพป.กาญจนบุรี เขต 1
1071020000 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
1071030000 สพป.กาญจนบุรี เขต 3
1071040000 สพป.กาญจนบุรี เขต 4
1072010000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
1072020000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
1072030000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
1073010000 สพป.นครปฐม เขต 1
1073020000 สพป.นครปฐม เขต 2
1074010000 สพป.สมุทรสาคร
1075010000 สพป.สมุทรสงคราม
1076010000 สพป.เพชรบุรี เขต 1
1076020000 สพป.เพชรบุรี เขต 2
1077010000 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1077020000 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
1080010000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1080020000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
1080030000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1080040000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
1081010000 สพป.กระบี่
1082010000 สพป.พังงา
1083010000 สพป.ภูเก็ต
1084010000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1084020000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
1084030000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1085010000 สพป.ระนอง
1086010000 สพป.ชุมพร เขต 1
1086020000 สพป.ชุมพร เขต 2
1090010000 สพป.สงขลา เขต 1
1090020000 สพป.สงขลา เขต 2
1090030000 สพป.สงขลา เขต 3
1091010000 สพป.สตูล
1092010000 สพป.ตรัง เขต 1
1092020000 สพป.ตรัง เขต 2
1093010000 สพป.พัทลุง เขต 1
1093020000 สพป.พัทลุง เขต 2
1094010000 สพป.ปัตตานี เขต 1
1094020000 สพป.ปัตตานี เขต 2
1094030000 สพป.ปัตตานี เขต 3
1095010000 สพป.ยะลา เขต 1
1095020000 สพป.ยะลา เขต 2
1095030000 สพป.ยะลา เขต 3
1096010000 สพป.นราธิวาส เขต 1
1096020000 สพป.นราธิวาส เขต 2
1096030000 สพป.นราธิวาส เขต 3