397,865

รายการสิ่งก่อสร้าง

เพิ่มเติม...

123,888

รายการครุภัณฑ์

เพิ่มเติม...

512

ผู้ใช้งานรอการยืนยัน

เพิ่มเติม...

38,690

ผู้ใช้งานอนุมัติแล้ว

เพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์
การบันทึกข้อมูลโครงการ สุขาดี มีความสุข


สถานศึกษาสามารถบันทึกข้อมูลการรายงานโครงการ "สุขาดี มีความสุข" โดยใช้ระบบ OBEC Asset ได้แล้ว โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการรายงานได้ที่คู่มือด้านล่าง

คู่มือการบันทึกข้อมูลการรายงาน

แบบประเมินฯ

การปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปีการศึกษา 2567

ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้างได้แล้ว โดย Admin จะทำการยกเลิกการยืนยันข้อมูลให้ทุกโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไป