รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด รายละเอียด
1010720039 สวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1010720161 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
1011570154 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
1012230163 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปากเกร็ด นนทบุรี
1013270183 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี
1013270194 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ลำลูกกา ปทุมธานี
1019600301 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี
1020080341 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี
1067380582 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1080210784 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ลานสกา นครศรีธรรมราช