รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รายละเอียด
1053690061 บ้านเหล่าป่าสา ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690062 บ้านขุนฝาง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690012 บ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690013 บ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690014 บ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690015 ป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690039 ชุมชนเมืองปากฝาง งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690040 บ้านงิ้วงาม งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690002 บ้านวังถ้ำ ถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690007 บ้านห้วยฉลอง ถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690033 วัดอรัญญิการาม ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690034 วัดดอย ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690035 ม่อนดินแดงวิทยาคม ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690036 พิชัยดาบหัก 1 ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690032 อนุบาลอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690052 น้ำริดราษฎร์บำรุง น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690053 ชายเขาวิทยา น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690030 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690064 บ้านเด่นด่าน บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690008 วัดคุ้งยาง บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690051 บ้านน้ำไคร้ บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690045 ชุมชนด่านวิทยา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690046 วัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690047 ราษฎร์อํานวย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690048 ประชาชนอุทิศ บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690023 หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690024 สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690025 วัดทุ่งเศรษฐี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690057 วัดวังยาง ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690004 วัดผาจักร ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690059 วัดคลองนาพง ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690003 วัดพระฝาง ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690026 บ้านวังโป่ง วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690027 วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690028 วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690067 บ้านวังดิน วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690066 สามัคคีวิทยา วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690071 วัดสิงห์ศรีสว่าง แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690001 วัดดอยแก้ว แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690019 วัดวังหมู(นิมมานโกวิท) หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690020 บ้านซ่านสามัคคี หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690021 ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690022 บ้านดงช้างดี หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690005 วัดช่องลม หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690069 บ้านหาดงิ้ว หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1053690076 บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์
1053690077 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์
1053690079 บ้านข่อยสูง ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์
1053690087 บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์
1053690088 บ้านไชยมงคล น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์
1053690089 บ้านเหล่า น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์
1053690094 บ้านชําทอง บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
1053690095 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
1053690085 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
1053690082 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
1053690083 หมู่ห้าสามัคคี บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
1053690090 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
1053690093 วัดบ้านใหม่ วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
1053690074 บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
1053690080 บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
1053690072 ชุมชนบ้านวังหิน วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
1053690073 บ้านท่าอวน วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
1053690086 บ้านเด่นสําโรง หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์
1053690092 บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์
1053690096 บ้านหาดสองแคว หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์
1053690186 บ้านคลองกล้วย คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
1053690187 บ้านปากคลอง คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
1053690188 บ้านกองโค คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
1053690191 บ้านท่าเดื่อ คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
1053690192 บ้านป่าแต้ว คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
1053690193 บ้านบึงท่ายวน คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
1053690203 บ้านป่ากะพี้ ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์
1053690204 วัดดอกไม้ ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์
1053690179 บ้านหาดทับยา ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์
1053690216 บ้านท่าสัก ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
1053690218 บ้านชําสอง ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
1053690221 บ้านชําหนึ่ง ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
1053690223 บ้านชําตก ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
1053690200 บ้านเต่าไหเหนือ ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
1053690229 บ้านหนองกวาง นายาง พิชัย อุตรดิตถ์
1053690225 บ้านนายาง นายาง พิชัย อุตรดิตถ์
1053690226 บ้านหลักร้อย นายาง พิชัย อุตรดิตถ์
1053690227 บ้านนาอิซาง นายาง พิชัย อุตรดิตถ์
1053690212 แหลมนกแก้ว นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์
1053690214 บ้านฟากบึง นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์
1053690209 นาอินวิทยาคม นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์
1053690180 บ้านหน้าพระธาตุ ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
1053690181 บ้านคลองละวาน ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
1053690182 บ้านหัวค่าย ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
1053690177 บ้านในเมือง ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
1053690210 ชุมชนบ้านโคน บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์
1053690213 บ้านคลองเรียงงาม บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์
1053690211 บ้านคลองกะพั้ว บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์
1053690219 บ้านดารา บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์
1053690194 วัดบ้านเกาะ บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์
1053690220 บ้านวังสะโม บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์
1053690184 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์
1053690190 บ้านท้ายน้ำ บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์
1053690183 วัดโรงม้า บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์
1053690178 บ้านดอนโพ บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์
1053690202 วัดพญาปันแดน พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์
1053690201 ชุมชนบ้านดง พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์
1053690208 บ้านขอม พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์
1053690206 บ้านท่ามะปราง พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์
1053690207 บ้านทุ่งป่ากระถิน พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์
1053690198 วัดวังผักรุง ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์
1053690199 บ้านดินแดง ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์
1053690217 วัดไร่อ้อย ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์
1053690258 วัดน้ำใส ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์
1053690259 วัดนาทะเล ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์
1053690260 วัดห้องสูง ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์
1053690268 บ้านห้วยทราย ด่านแม่คำมัน ลับแล อุตรดิตถ์
1053690269 ด่านแม่คํามัน ด่านแม่คำมัน ลับแล อุตรดิตถ์
1053690264 ไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์
1053690270 ชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์
1053690252 นานกกก นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์
1053690276 วัดดงสระแก้ว ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์
1053690273 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์
1053690257 วัดดอนสัก ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์
1053690253 วัดใหม่ ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์
1053690251 บ้านห้วยใต้ แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์
1053690249 อนุบาลชุมชนหัวดง แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์
1053690308 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 น้ำพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
1053690293 บ้านแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
1053690294 บ้านแพะ บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
1053690295 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
1053690296 บ้านปางหมิ่น บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
1053690297 บ้านท่าช้าง บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
1053690298 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
1053690309 บ้านนาป่าคาย ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
1053690310 บ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล) ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
1053690300 บ้านน้ำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ) ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
1053690301 วังโป่งดํารงวิทย์ ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
1053690302 บ้านร้องลึก ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
1053690303 บ้านปางวุ้น ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
1053690304 บ้านผักขวง ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์