รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รายละเอียด
1081010241 ลันตาราชประชาอุทิศ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
1081010242 คลองยางประชานุสรณ์ คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
1081010243 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
1081010244 คลองพนสฤษดิ์พิทยา คลองพน คลองท่อม กระบี่
1081010237 พนมเบญจา เขาพนม เขาพนม กระบี่
1081010246 อ่าวลึกประชาสรรค์ อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
1081010234 อำมาตย์พานิชนุกูล ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
1081010235 เมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่
1081010238 สินปุนคุณวิชญ์ สินปุน เขาพนม กระบี่
1081010247 คลองหินพิทยาคม คลองหิน อ่าวลึก กระบี่
1081010236 หนองทะเลวิทยา หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่
1081010239 เขาดินประชานุกูล เขาดิน เขาพนม กระบี่
1081010245 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
1081010248 ปลายพระยาวิทยาคม ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
1081010249 ลำทับประชานุเคราะห์ ลำทับ ลำทับ กระบี่
1081010250 เหนือคลองประชาบำรุง เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
1092140330 วิเชียรมาตุ โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง
1092140331 สภาราชินี จังหวัดตรัง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
1092140332 น้ำผุด น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง
1092140333 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง บางรัก เมืองตรัง ตรัง
1092140334 สภาราชินี 2 บางรัก เมืองตรัง ตรัง
1092140335 วิเชียรมาตุ 3 นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง
1092140338 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง
1092140339 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ในควน ย่านตาขาว ตรัง
1092140340 วิเชียรมาตุ 2 โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง
1092140341 ตรังรังสฤษฎ์ ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง
1092140342 ปะเหลียนผดุงศิษย์ สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
1092140343 คันธพิทยาคาร ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
1092140344 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง
1092140354 สวัสดิ์รัตนาภิมุข นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
1092140355 นาโยงวิทยาคม โคกสะบ้า นาโยง ตรัง
1092140357 หาดสำราญวิทยาคม หาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง
1092140336 กันตังพิทยากร กันตัง กันตัง ตรัง
1092140337 กันตังรัษฎาศึกษา บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง
1092140345 สิเกาประชาผดุงวิทย์ บ่อหิน สิเกา ตรัง
1092140346 ห้วยยอด ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
1092140347 สามัคคีศึกษา นาวง ห้วยยอด ตรัง
1092140348 ห้วยนางราษฎร์บำรุง ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง
1092140349 ลำภูราเรืองวิทย์ ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง
1092140350 ในเตาพิทยาคม ในเตา ห้วยยอด ตรัง
1092140351 บางดีวิทยาคม บางดี ห้วยยอด ตรัง
1092140352 วังวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
1092140353 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
1092140356 รัษฎา คลองปาง รัษฎา ตรัง