รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รายละเอียด
1073180258 พระปฐมวิทยาลัย พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
1073180259 ราชินีบูรณะ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
1073180260 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
1073180261 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
1073180262 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์" สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
1073180263 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
1073180264 โพรงมะเดื่อวิทยาคม โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
1073180265 สิรินธรราชวิทยาลัย สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม
1073180266 กำแพงแสนวิทยา ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน นครปฐม
1073180267 มัธยมฐานบินกำแพงแสน กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม
1073180268 ศาลาตึกวิทยา ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม
1073180276 คงทองวิทยา สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
1073180277 บ้านหลวงวิทยา บ้านหลวง ดอนตูม นครปฐม
1073180269 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม
1073180270 ภัทรญาณวิทยา วัดแค นครชัยศรี นครปฐม
1073180271 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม บางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
1073180272 พลอยจาตุรจินดา ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม
1073180273 แหลมบัววิทยา แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
1073180274 เพิ่มวิทยา นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม
1073180278 บางเลนวิทยา บางเลน บางเลน นครปฐม
1073180279 บางหลวงวิทยา บางหลวง บางเลน นครปฐม
1073180280 สถาพรวิทยา ลำพญา บางเลน นครปฐม
1073180281 บัวปากท่าวิทยา บัวปากท่า บางเลน นครปฐม
1073180282 สามพรานวิทยา ยายชา สามพราน นครปฐม
1073180283 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
1073180284 วัดไร่ขิงวิทยา ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
1073180285 ปรีดารามวิทยาคม คลองจินดา สามพราน นครปฐม
1073180286 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
1073180288 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม