สิ่งก่อสร้างของ สพป.พัทลุง เขต 1

ป้าย สพป.พัทลุง เขต 1
แผนผังของ สพป.พัทลุง เขต 1
บ้านพักบุคลากร
แบบสิ่งก่อสร้าง บ้านพัก ผช. ศธจ. พัทลุง
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2514
อายุการใช้งาน 53 ปี
งบประมาณ 215,000 บาท
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณจากต้นสังกัด
สภาพการใช้งาน ดี
สถานะการใช้งาน
บ้านพักบุคลากร
แบบสิ่งก่อสร้าง บ้านพัก ศธอ.เมืองพัทลุง
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2515
อายุการใช้งาน 52 ปี
งบประมาณ 210,000 บาท
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณจากต้นสังกัด
สภาพการใช้งาน ทรุดโทรม
สถานะการใช้งาน
อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แบบสิ่งก่อสร้าง อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบพิเศษ
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533
อายุการใช้งาน 34 ปี
งบประมาณ 8,500,000 บาท
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณจากต้นสังกัด
สภาพการใช้งาน ดี
สถานะการใช้งาน
อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แบบสิ่งก่อสร้าง อาคารสำนักงานประถมศึกษาอำเภอ
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539
อายุการใช้งาน 28 ปี
งบประมาณ 2,456,400 บาท
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณจากต้นสังกัด
สภาพการใช้งาน พอใช้
สถานะการใช้งาน