บ้านน้ำตก (1086110264)
สังกัด สพป.ชุมพร เขต 2
รหัสกระทรวง 1086110264
ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำตก
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุริยา ณ สุวรรณ รักษาการแทน
สังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 (1086020000)
ที่อยู่ เลขที่ เลขที่78/1 หมู่ที่ 9 ถนน - ตำบล/แขวง บางมะพร้าว อำเภอ/เขต หลังสวน จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
ที่ดิน ที่ราชพัสดุ
ข้อมูลไฟฟ้า ไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐ-รัฐวิสาหกิจ
ข้อมูลแหล่งน้ำ ประปาหมู่บ้าน
ข้อมูลอินเตอร์เน็ต มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Fiber Optic
ชั้นเรียนที่เปิดสอน อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ก่อตั้งโรงเรียน 2484-11-20
จำนวนห้องเรียน 8 ห้องเรียน
Website -
Email bannamtok@gmail.com
โทรศัพท์ 0840591971
โทรสาร -

สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน บ้านน้ำตก

ป้ายโรงเรียน บ้านน้ำตก
แผนผังของโรงเรียน บ้านน้ำตก
อาคารเรียน
แบบสิ่งก่อสร้าง ป.1 ก
จำนวนห้องตามแบบ 0
จำนวนห้องจริง 5
จำนวนห้องพิเศษ 0
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520
อายุการใช้งาน 47 ปี
งบประมาณ 0 บาท
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณจากต้นสังกัด
สภาพการใช้งาน พอใช้
สถานะการใช้งาน
  • ด้านหลัง
  • ด้านซ้าย
  • ด้านขวา
อาคารเรียน
แบบสิ่งก่อสร้าง 017
จำนวนห้องตามแบบ 12
จำนวนห้องจริง 3
จำนวนห้องพิเศษ 0
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2522
อายุการใช้งาน 45 ปี
งบประมาณ 1 บาท
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณจากต้นสังกัด
สภาพการใช้งาน พอใช้
สถานะการใช้งาน
  • ด้านหลัง
  • ด้านซ้าย
  • ด้านขวา
ห้องน้ำห้องส้วม
แบบสิ่งก่อสร้าง ห้องส้วม OBEC 4 ที่/61 ชาย-หญิง (ชาย 2 ที่ หญิง 2 ที่)
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2560
อายุการใช้งาน 7 ปี
งบประมาณ 60,000 บาท
แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณจากการจัดหาเอง หรือการบริจาค
สภาพการใช้งาน ทรุดโทรม
สถานะการใช้งาน
  • ด้านหลัง
  • ด้านซ้าย
  • ด้านขวา