รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รายละเอียด
1041680065 บ้านท่าตูมดงสระพัง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680066 มิตรภาพ 6 กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680067 บ้านโนนยางโนนบ่อ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680068 บ้านขมิ้นบ่อโคลน กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680070 บ้านดอนหวาย กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680046 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680047 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680048 บ้านนาสมบูรณ์ โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680049 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680053 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680054 บ้านหนองโอนหนองฮาง เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680056 บ้านเชียงพิณ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680057 นาคลองหนองศรีคามวิทยา เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680109 บ้านเชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680111 บ้านอีหลุ่ง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680112 บ้านจำปา เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680113 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680117 บ้านหนองน้ำเค็ม เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680052 บ้านโนนสวรรค์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680110 บ้านหนองหลอด เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680114 บ้านหนองตอสูงแคน เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680115 บ่อน้อยประชาสรรค์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680116 บ้านนาเยีย เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680088 บ้านเชียงพัง นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680089 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680090 บ้านนาทาม นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680077 บ้านหมากตูมดอนยานาง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680071 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680072 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680073 บ้านเหล่าดอนแตง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680074 บ้านนาคำหลวง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680075 บ้านงอยเลิงทอง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680076 ประชาสามัคคี นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680038 บ้านศรีเชียงใหม่ นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680039 บ้านกุดลิงง้อหนองแก นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680051 บ้านนาแอง นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680050 บ้านนิคมพัฒนา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680040 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680041 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680091 ชุมชนโนนสูง โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680097 บ้านหนองโสกดาว โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680098 บ้านข้าวสาร โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680099 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680078 บ้านเม่น บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680079 บ้านขาว บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680080 บ้านดู่ บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680081 บ้านหัวบึง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680082 บ้านพรานเหมือน บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680023 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680024 บ้านคำกลิ้ง บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680007 บ้านหนองตูม บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680004 บ้านจั่นศรีวิไล บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680006 บ้านเลี่ยมพิลึก บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680003 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680025 บ้านตาด บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680026 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680027 บ้านโนนเดื่อ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680028 บ้านสุขสมบูรณ์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680036 บ้านศรีบุญเรือง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680058 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680059 ผ่านศึกสงเคราะห์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680060 บ้านหลุบหวายป่าขาม บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680013 บ้านเลื่อม บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680029 ชุมชนสามพร้าว สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680030 บ้านหนองบุนาหล่ำ สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680031 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680032 บ้านหนองคอนแสน สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680033 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680100 บ้านอี่เลี่ยน หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680002 บ้านเซประชาอุทิศ หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680106 บ้านโก่ย หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680107 บ้านจำปาโนนสะอาด หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680101 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680102 บ้านหนองหว้าหนองไผ่ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680103 บ้านหนองแก หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680104 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680017 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680019 บ้านดงอุดม หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680084 บ้านเก่าน้อย หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680093 บ้านแม่นนท์ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680094 บ้านหนองไผ่หนองหิน หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680095 บ้านหนองนาเจริญ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680096 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680092 บ้านหนองตะไก้ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680037 บ้านโสกน้ำขาว หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680061 หนองไฮวิทยา หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680062 บ้านโนนสะอาดผาสุข หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680063 บ้านดงมะกรูดทรายทอง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680064 บ้านโคกลาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680020 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680018 บ้านหนองเหล็ก หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680016 บ้านหนองตุ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680021 บ้านม่วงสว่างสามัคคี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680008 อนุบาลอุดรธานี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680001 บ้านหมากแข้ง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680005 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680015 บ้านหนองบัว หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680086 หนองสำโรงวิทยา หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1041680473 ชุมชนกุดหมากไฟ กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680474 บ้านโคกล่าม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680475 บ้านหนองแวงจุมพล กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680499 บ้านหนองแซงสร้อย น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680501 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680502 บ้านน้ำพ่น น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680503 บ้านเลา น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680482 รัฐประชา 509 โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680484 บ้านโนนหวาย โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680485 บ้านหนองเม็กห้วยทราย โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680486 บ้านโคกหนองแซง โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680487 บ้านเสาเล้า โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680496 บ้านหนองบัวบาน หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680497 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680500 บ้านหนองอ้อน้อย หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680491 บ้านโคกก่องหนองแวงยาว หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680489 อนุบาลหนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680483 บ้านหนองอ้อ หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680488 บ้านโนนสำราญ หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680493 ชุมชนหนองแสง หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680494 บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680490 บ้านหมากหญ้า หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680492 บ้านผาสิงห์ หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680480 บ้านดงบัง อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680481 บ้านโนนชัยศรี อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680476 บ้านหนองบัวเงิน อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680477 บ้านอูบมุง อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680478 บ้านห้วยไร่ อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680479 บ้านโคกผักหอม อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
1041680369 บ้านนาสีนวล โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
1041680371 บ้านโคกกลาง โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
1041680374 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์คำเจริญ โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
1041680430 บ้านจอมศรี จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
1041680431 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
1041680432 บ้านหนองบ่อ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
1041680433 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
1041680434 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
1041680435 บ้านดงยางนารายณ์ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
1041680401 บ้านเชียงหวางสร้างลาน เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
1041680402 บ้านนาดี เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
1041680403 บ้านสร้างหลวงสร้างคำ เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
1041680404 ดงใหญ่เจริญพัฒน์ เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
1041680405 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
1041680406 บ้านโพนเลาโพนทอง เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
1041680413 บ้านด่าน เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
1041680428 บ้านโนนสวาง เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
1041680426 บ้านคอนเลียบ เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
1041680427 บ้านนาพัง เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
1041680423 บ้านเตาไห เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
1041680424 บ้านหม้อ เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
1041680425 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
1041680390 บ้านนาบัวไผ่วิทยา นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
1041680391 บ้านยางซอง นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
1041680392 บ้านนาทรายนาม่วง นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
1041680398 บ้านดอนกลอยดอนอุดม นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
1041680399 บ้านท่าหนาด นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
1041680408 บ้านนาพู่ นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
1041680409 บ้านป่าก้าวดอนแดง นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
1041680410 บ้านหลวงหัวสวย นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
1041680411 บ้านศรีบุญเรือง นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
1041680412 บ้านกิ่วดงมะไฟ นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
1041680414 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
1041680375 ชุมชนบ้านธาตุ บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
1041680376 บ้านสังซาวังน้ำขาว บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
1041680377 บ้านถิ่นสุขาวิทยา บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
1041680378 นิคมโนนสมบูรณ์ บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
1041680379 บ้านนาคอมนาดอกไม้ บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
1041680380 บ้านดอนแก้ว บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
1041680381 บ้านยามกาใหญ่ บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
1041680382 บ้านนาพูนทรัพย์ บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
1041680407 บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
1041680436 บ้านยามกาโนนคำ บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
1041680415 บ้านเหล่าดอนเงิน บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
1041680416 บ้านหนองผง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
1041680417 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
1041680422 บ้านโคกสว่าง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
1041680419 บ้านหนองกุง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
1041680420 บ้านดงขันทอง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
1041680421 บ้านดงศรีสําราญ บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
1041680370 บ้านนาส่อนโพนทัน เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
1041680372 บ้านใหม่ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
1041680373 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
1041680368 บ้านโพนงามหนองตุ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
1041680367 อนุบาลเพ็ญประชานุกูล เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
1041680393 บ้านโนนรังหนองผือวิทยา สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี
1041680394 บ้านทอนดอนยาว สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี
1041680396 บ้านสร้างแป้น สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี
1041680397 บ้านหว้าน สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี
1041680383 สุมเส้าวิทยา สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
1041680384 บ้านดงปอ สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
1041680385 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
1041680386 บ้านแพงศรี สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
1041680429 บ้านหนองบัวบาน สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
1041680388 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
1041680389 ดงยางวังโตนวิทยา สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
1041680657 บ้านเชียงดา เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
1041680658 บ้านแมดวิทยาคม เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
1041680659 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี
1041680660 บ้านไชยฟอง นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี
1041680661 บ้านนาสะอาด นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี
1041680650 บ้านดอนเดื่อ บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี
1041680651 บ้านดอนบาก บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี
1041680662 โคกโพธิ์วิทยา บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี
1041680663 บ้านนาน้ำชุ่ม บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี
1041680664 บ้านยวด บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
1041680665 บ้านชาด บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
1041680666 บ้านนามั่ง บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
1041680667 บ้านน้ำเที่ยง บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี
1041680668 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี
1041680669 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี
1041680670 บ้านหินโงม บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี
1041680655 บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
1041680656 บ้านดงผักเทียม สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
1041680649 อนุบาลสร้างคอม สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
1041680652 บ้านท่าเสียว สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
1041680653 บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
1041680654 บ้านโคกสว่าง สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี